De streek

Hei-en Boeicop is gelegen in de Vijf Heerenlanden. Het meest oostelijke deel van Zuid-Holland, ingeklemd tussen dijken. In het noorden de Lekdijk en grens met Utrecht, het oosten de diefdijk aangelegd in het jaar 1500 door Floris V om het water te keren als in Gelderland de dijken doorbraken, in het Zuiden de Lingedijk naar Gorinchem en Brabant, in het westen de Zouwendijk aangelegd voor de Diefdijk om de Alblasserwaard droog te houden. Vanaf deze dijken heeft u wandelend en fietsend een fraai uitzicht. Vandaar kunt u via wegen en paden zo de polders in waar op het land zondags nog echte rust heerst.

Onze boerderij is gelegen aan de Hei-en Boeicopseweg, één van de prachtige uitgestrekte lintbebouwingen met de kerk in het midden. Met aan één zijde karakteristieke gemetselde heulen over de wetering die toegang geven tot de boerderijen. Hier is nog het Copen landschap zichtbaar zoals is aangelegd bij de ontginning 800 jaar geleden. Bestaande uit langgerekte grasland percelen (1 tot 1,5 km lang). Met op de laagst gelegen gronden grienden (wilgen hakhout), waar in de ochtend en avond schemering de reeën grazen op de naast gelegen graslanden. De grond bestaat uit 30 tot 60 cm vette tot zeer vette komklei met daaronder 10 tot 15 meter veen. De ligging is gemiddeld op NAP. Langs de rivieren en in het midden de stroomruggen steken hier licht bovenuit. Bij regen word hier dan ook druk bemalen op het Merwede kanaal. Een afwisselend landschap: Open weidegebieden met grote verscheidenheid aan weidevogels en meer begroeide gedeelte. De overgang van veenweide naar het rivierengebied.